Duurzaam
in Actie

Waar sta je over 5 jaar met je bedrijf? Welke activiteiten dragen bij aan groei en stabiliteit. Wat moet je nu doen om later daar te komen en wat heb je daar voor nodig?

Veel organisaties zijn weer terug bij hun core-business. Ze verbeteren, innoveren en zijn bezig met MVO. Er ontstaat steeds meer behoefte aan afstemming die bijdraagt aan synergie, rendement en toegevoegde waarde. Een scherper profiel in de markt draagt bij aan onderscheidend vermogen en resultaat.

Oprichtster

Frances Prins

Ik ben de creatieve schakel tussen innovatieve, ambitieuze ideeën en de praktische uitvoering. BvDK helpt directies en management meer uit hun bedrijf te halen: de grote lijnen voor de toekomst helder te krijgen met een integrale MVO-visie. Strategische, tactische en operationele zaken worden gekoppeld aan de dimensies mens, methode en middelen. Instrumenten als Corporate Social Responsibility (CSR), prestatieladders, stakeholdermanagement, etc., krijgen meer betekenis als ze zijn ingebed in het grotere geheel.

Groengeld.nl

Professioneel inkopend Nederland is samen met de groene en sociale bedrijven hét vliegwiel van de nieuwe economie. Het anders besteden van euro’s staat centraal. Het gaat over enorme kansen en uitdagingen met impact.

Waarom Duurzaam In Actie?

We kunnen er samen een strak plaatje van maken:

Hoe te gaan van ad-hoc naar echte versterking van uw bedrijfsdoelen. Hoe kansen beter te benutten en authentiek echt onderscheidend te zijn?
Wat zijn NU de exacte veranderbehoeften voor uw toekomst?
Hoe ziet uw organisatie er over een paar jaar uit?
Wat is er dan beter of anders?
Gaat het over bedrijfscontinuïteit, effectievere medewerkers, slimmer werken en je daarmee onderscheiden?
Gaat het om resultaten die toekomstbestendig zijn en voldoening geven?
Gaat het om het proces van verbeteren en besparen, nieuwe processen en technieken maar ook over mensen en hun ideeën en talenten of nieuwe samenwerkingsverbanden?

 Ik werk samen met u aan een scherper beeld. Het wordt helder wat er nu en in de nabije toekomst moet gebeuren. Overzichtelijk op 2 A4-tjes. En U staat aan het roer.

Gaat het om meer Bedrijfscontinuiteit, Kwaliteit en Duurzaamheid? Maar ook om de stappen die vandaag en morgen moeten worden gezet?

Ik biedt ondersteuning bij:

  1. visie formulering
  2. return on envolvement
  3. ketensamenwerking
  4. MVO en Groen ondernemerschap
  5. nieuwe opdrachtgevers
  6. interne duurzame projecten

Als bedrijf toevoegen aan de groene economie?

Waar sta je over 5 jaar met je bedrijf? Welke activiteiten dragen bij aan groei en stabiliteit. Wat moet je nu doen om later daar te komen en wat heb je daar voor nodig?

Laat mij u helpen